Gesällbrev

Inom ett hantverksyrke kan du få bevis på din kompetens genom ett gesällbrev. Gesällbrev utfärdas idag inom ca 75 olika hantverksyrken. 

Gesällbrevet är ett bevis på att du uppfyller branschens krav på yrkeskunnande. Ett gesällbrev ger dig större chanser till jobb inom ditt valda hantverksyrke, både i Sverige och utomlands. Det utfärdas också i flera europeiska länder.

För att få ett gesällbrev måste du ha genomfört den utbildning och praktik som krävs inom yrket. Därefter får du avlägga ditt gesällprov enligt branschens fastställda krav.

Gesällbreven administreras av Gesäll- och Mästarbrevskansliet på Stiftelsen Hantverk & Utbildning i Leksand på uppdrag av Sveriges Hantverksråd.

När du kvitterar ut ditt gesällbrev får du även ett inplastat kort, liknande ID-kort, på fem olika språk som beskriver din kompetens.

Utdelningen av gesällbrev sker som regel vid årliga festliga arrangemang arrangerade av Hantverksföreningarna runt om i landet.

Som frisör kan du ta gesällen efter att du har uppföljt följande kriterier:

  • Genomgått godkänd Frisörutbildning
  • Genomfört och fått minst godkänt på Delprovet
  • Arbetat minst 3000tim som trainee elev
  • Varit anställd som trainee med Färdigutbildningsavtal
  • Arbetat på godkänd salong med godkänd handledare.
  • Har en korrekt ifyllt Utbildningsbok.