Frisörutbildning efter gymnasiet?

Utbildningsinformation

Intresserad av att gå en frisörutbildning efter gymnasiet? Du har kanske alltid sett dig som en frisör, men aldrig fått möjligheten? Det gäller såväl dam som herr frisör.

Hair Academys eftergymnasiala frisörutbildningar i Kalmar är godkända av Sveriges Frisörföretagare och Handels, vilket innebär att du får tillgodoräkna dig utbildningen och den ger dig rätt kunskaper för yrket och kompetens till gesällbreven inom yrket. 

Nytt från 2013 är olika Frisörutbildningar men alla är på 1700 timmar.
Du kan nu välja mellan HELFART, HALVFART och BLOCK

Vi anpassar våra frisörutbildningar utefter elevgruppen samt den enskilde elevens behov och förutsättningar. Utbildningen utgår från Pivot Points undervisningsmaterial och vi väver in teorin i det praktiska arbetet.  

Utbildning till frisör – Detta ingår


Allt utbildningsmaterial ingår i utbildningen, såsom böcker, OLS- internetbaserat system, arbetshuvuden och verktyg. Inför din traineetid bjuder vi in din handledare på din kommande traineesalong för en kostnadsfri handledarutbildning. Ditt delprov ingår i kursavgiften.  

Under skolåret tränar du både på modeller och kunder i vår skolsalong. På så sätt får du god erfarenhet av kundkontakt samt kassa- och bokningsvana. Alla våra bokningar sker i ett datoriserat bokningssystem. 

Kunniga lärare


Våra lärare utför demonstrationer för att presentera olika tekniker. Vi bjuder även in externa konsulter för inspiration och fördjupad kunskap. Under utbildningstiden har du praktik vid flera olika tillfällen. Själva utbildningen är uppdelad i två delar. Första delen är skolåret och andra delen (1v) är en uppföljning under en vecka som du blir kallad till innan det är dags för gesällen. 

Skolåret består av tre delar där varje del avslutas med både ett teoretiskt och ett praktiskt prov. Under hela utbildningen genomförs kontinuerligt bedömningar av dina olika arbeten, vilka sedan ligger till grund för dina betyg. Möjlighet till muntliga prov finns. 

En viktig del i yrket är att ha produktkunskap om både förbrukningsmaterial och försäljningsvaror till konsument och därför ingår också träning i säljteknik. 

I slutet av ditt skolår genomför du det deltidsprov som krävs för att du, efter skolåret, ska kunna gå vidare i din fortsatta utbildning till godkänd frisör. Delprovet bedöms av Examinatorer från SFF´s utbildningsnämnd.

Godkänd frisör


Du godkänds genom att närvara minst 90% av utbildningstiden och har minst godkänt på de teoretiska proven och de kontinuerliga bedömningarna som görs under hela utbildningen. 

Efter avslutat skolår får du ett diplom och intyg som bevis på dina kunskaper samt ett samlat betygsdokument på dina kunskaper. 

Under din traineetid har du kontakt med skolans mentor vilken du kan vända dig till under hela din traineeperiod med frågor rörande yrket och kommande gesällprov.

 

Frisörutbildningar


Frisörutbildning helfart: 6 platser.
Denna utbildningsform är på 43 veckor i nivå 1 +1 vecka under trainee tiden.  Dagtid månd-fred.
Pris 159 950 kr.
90% närvaro krävs för godkänd utbildning.

Frisörutbildning Halvfart: 10 platser
Här läser du på halvfart i 3 termininer, månd-onsdag.
De två första veckorna i varje termin är på heltid.
Pris 174 500 kr.
90% närvaro krävs för godkänd utbildning.Barbera utbildning. 4 platser

Grundutbildning till Barerare på 416 timmar utlagt på 17 veckor

Pris: 63 900 kr.

Start  8 januari 2018 Allt matrial och verktyg ingår i utbildningen.