Grundutbildning och Trainee period

Efter skolåret hos oss, då du genomfört din godkända frisörutbildning, grundutbildning, på nivå 1 och Delprovet, påbörjar du din traineeanställning på nivå 2.


Under din trainee tid har du hos oss en Mentor. Det innebär att du alltid kan vända dig till Mentorn under trainee tiden och frågeställningar rörande den. Mentorn har under din trainee tid kontakt med dig och din handledare. Mentorn kommer också att besöka er på salongen.

Viktigt att veta inför din trainee tid är att du, för att få tillgodoräkna dig din trainee tid, måste vara på en salong som är medlem i Frisörföretagarna eller har hängavtal med handels. Din handledare på salongen måste ha gesällbrev eller mästarbrev. Tillsammans med salongen skriver ni ett färdigutbildningsavtal som ska skickas till SFF.
 
Det är viktigt att du beställer din Utbildningsbok från SFF då du påbörjar din grundutbildning. Utbildningsboken är en värdehandling och du får endast ett exemplar. Boken används till att fylla i uppgifter om din utbildning, arbetstimmar m.m. Boken ska lämnas in till SFF då du gör din gesäll. SFF kontrollerar att uppgifterna är korrekta och att du har uppnått de totalt 5500 timmarna som krävs för att få göra gesällprovet.


Nivåer enligt Frisöravtalet (SFF och Handels)
Nivå 2    1000 timmar
Nivå 3    1000 timmar
Nivå 4    1000 timmar

På nivå 1 görs en grundutbildning och avslutas med ett praktiskt delprov vid 2500 timmar (gäller gymnasieskolan). På en eftergymnasial utbildning gör du ditt delprov vid 1500 timmar.

Du som utbildar dig på nivå 1 på en eftergymnasial utbildning måste göra minst 1500 timmar. har du gått gymnasiet och har godkänt betyg i SvA, MaA, EngA, ShA, så har du 2000 timmar. Detta gäller på nivå 1 inom eftergymnasiala utbildningar. 

På vår utbildning, som är på 1500 timmar, får du tillgodoräkna dig alla utbildningstimmar. 

Varje nivå (1000 timmar) kan du genomföra på ca 6,5 månader om du påbörjar din trainee direkt efter avslutad grundutbildning och arbetar heltid.